VAL-BO´s lokaler i Oslo

Behandling for rusavhengighet

VAL-BO Behandling er et dag/kveldsbehandlingstilbud for misbruk og avhengighet. Vi holder til sentralt i Oslo. Vi tar i mot kvinner og menn over 18 år som har et alkohol-, medikament- og/eller narkotikamisbruk. Vi tilbyr også hjelp med andre avhengigheter samt terapi/behandling for pårørende til avhengige.

VAL-BO´s personell har mer enn 25 år erfaring med behandling av rusavhengighet og personalet har stor bredde av utdanning og bakgrunn.

Vi arbeider med hele menneske og problematikken rundt misbruket ut i fra tankemønster, atferd, relasjoner, familie og oppvekst. Endringsarbeidet gjenspeiler helhetstenking. Vi arbeider med MI (Motivational interviewing) , ASI og Kriminalitet som livsstil og inspirasjon fra 12-trinnsfilosofien.

Seminar fra boken Jag ska döda er alla

Velkommen til VAL-BO på foredrag av B Robert Andersson.

Jag ska döda er alla beskriver et barns følelser og funderinger rundt sin egen utsatthet for vold, krenkelser og seksuelle overgrep.

Jag ska döda er alla er basert på virkelige hendelser og opplevelser. Det er en viktig bok som virkelig vil berøre deg. Den vil skape forståelse for hva som kan finnes bak et tøft ytre, krenkinger av andre, kriminalitet og rusavhengighet.

Fredag 13. februar 2016
kl. 13.00 – 15.00

Les mer >>

Jag ska döda er alla

Utdanning til rusterapeut

VAL-BO Utdanning

VAL-BO Utdanning tilbyr utdanning innen området misbruk, avhengighet og behandling. Val-Bo i Norge er en «søster» av VAL-BO i Sverige.

VAL-BO Utdanning
Vår Behandling

Vår Behandling

VAL-BO er et dag/kveldsbehandlingstilbud for misbruk og avhengighet. Klinikken ligger sentralt plassert i Oslo, nært til tog/flytog, buss, bane og trikk.

Vår behandling
Kontakt oss

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjemaet med telefon og nøyaktig mail-adresse. Skriv litt om hva dine utfordringer er, hva du lurer på eller vil ha informasjon om, så kontakter vi deg.

Kontakt oss
Video presentasjon av vår virksomhet